Informasjon om huset

Munken

Senteret har eksistert siden 1990, og har tidligere hatt navnet Arendal Internasjonale kultursenter og Munkehaugen kultursenter. Senteret fikk nytt navn i 2007. Etter mange år med forfall har kommunen pusset bygget opp for mange millioner.

Munken er et kulturverksted med 1500m2 for Grasrot kultur i Arendals regionen. Senteret har vært et samlingspunkt for forskjellige aktiviteter helt siden starten. Spesielt har dans og bandvirksomhet vært de som har holdt på lengst. Vi tilbyr gode priser ved utleie. Mange har feiret bryllup, konfirmasjoner, bursdager og andre høytider hos oss.

Monk AS er et ideelt as som ble stiftet i 2020 av Scenekunst Sør og Musikkontoret SØRF med støtte av Agder Kunstsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet for å kunne drive og drifte Munkehaugen videre med kultur som formål. Huset ble offisielt tatt over september 2022.


Publisert av Munken  Sist endret 14. mars 2023 18:05

Velkommen til Munken

Munken (Monk AS) er et ideelt as som ble stiftet i 2020 av Scenekunst Sør og Musikkontoret SØRF med støtte av Agder Kunstsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet for å kunne drive og drifte Munkehaugen videre med kultur som formål.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram