Brukerstyrt senter

Brukerstyrt Senter tilbyr aktiviteter på dagtid for mennesker som for kortere eller lengre tid er utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning. Et pusterom i hverdagen, et sosialt fellesskap hvor man gjennom kreativitet kan få en bedre hverdag. Rett og slett gode opplevelser sammen med kreative mennesker. Vi treffes på Gamlebyen Skole (Munken), Munkegata 4, 4838 ARENDAL.

Vi har tre verksted, ateliér, søm, skrivegruppe, gitar-maker verksted og hånd-arbeids-gruppe. Iløpet av året vil vi også arrangere kortere kurs...følg med på hjemmesiden for informasjon.

Leder Irene Dahlen Olsen
mob. 91781115


Publisert av Munken  Sist endret 12. mars 2023 15:23

Velkommen til Munken

Munken (Monk AS) er et ideelt as som ble stiftet i 2020 av Scenekunst Sør og Musikkontoret SØRF med støtte av Agder Kunstsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet for å kunne drive og drifte Munkehaugen videre med kultur som formål.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram