Arendal Rockklubb

Arendal Rock Klubb ble stiftet 20. desember 1980. Første konsert i klubbens historie ble avholdt 21. januar 1981 – dette regner vi som den offisielle starten på klubbens virksomhet. Klubben er med det den eldste frivilligdrevne rockklubben i landet som fremdeles er aktiv.


Publisert av Munken  Sist endret 23. mars 2023 12:34

Velkommen til Munken

Munken (Monk AS) er et ideelt as som ble stiftet i 2020 av Scenekunst Sør og Musikkontoret SØRF med støtte av Agder Kunstsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet for å kunne drive og drifte Munkehaugen videre med kultur som formål.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram