Agder Nye Teater

Agder Nye Teater (ANT) er et teater og scenekunstkollektiv med base i Arendal.
De arbeider for å lage, vise og spre scenekunst i Agder - og fra Agder videre ut i landet.

ANT tror på at kunst og samfunnsengasjement forsterker hverandre gjensidig og arbeider for å bli en lokalt forankret kulturinstitusjon. De jobber med å lage eksperimenterende og åpne forestillinger basert på nyskrevet dramatikk for et bredt publikum. Samarbeid med gjestende scenekunstnere fra en bredde av bakgrunner og fagfelt oppstår fra et behov for kollektivt arbeid og erfaringsutveksling.

ANT består av Magnus Sparsaas, Sebastian Biong, Johanna Karlsson, Ingerid Frang og Sunniva Fliflet.

ANT arrangerer også det årlige Agder Teaterlaboratorium som er et to ukers scenekunst-laboratorium for 15-20 nordiske scenekunstnere som samles gjennom en åpen utlysning. Dette gjør vi sammen med Stine Revheim Svellingen, Signe Domogalla og Karla Møller Neimann.

Vi har en kontinuerlig åpen invitasjon ut til alle. Vil du være med i et langsiktig arbeid om å bygge opp, forme og delta i ANT så ta kontakt:

Agder Nye Teater:
agderteater@gmail.com 

Agder Teaterlaboratorium:
teaterlab@agdernyeteater.no

Du finner oss på Facebook og Instagram


Publisert av Munken  Sist endret 12. mars 2023 16:07

Velkommen til Munken

Munken (Monk AS) er et ideelt as som ble stiftet i 2020 av Scenekunst Sør og Musikkontoret SØRF med støtte av Agder Kunstsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet for å kunne drive og drifte Munkehaugen videre med kultur som formål.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram